Tuesday, 31 December 2013

Beloved one that we are I sit  in the glorious sun in this moment and I write my massage of love to you.  On this the last day of 2013which has indeed been a year of huge ups and downs and all in the pursuit of finding my completeness that which makes me conscious of the I am presence every moment. And many times I felt lost and disconnected from  all that was and I had a feeling about  the next moment  and no clarity,so I would go inward and choose to be still and without anyone.   Even just communicating with my darling twin souls Alan and Denise was sometimes bewildering and we managed to navigate the middle road of truth love and reconnection. I also learned in that moment to simply be free and allow freedom for those 2 beings whom I had chosen to be Soul of intimacy. Alan journey differently in his physical walk and maybe just maybe that's why I chose Alan and Denise male and female   With Denise it all ways felt to me like I did the body transformation at the same moment Denise was doing the mind transformation   This happened time and time and time again during 2013 and Alan would not journey this way he was my constant holder. When the body refused to walk he would lovingly walk close be and walk me.  When I couldn't move my limbs he lovingly moved them   And so so many Beloveds sat and laid with me during those big moment s   Then the lungs took me on another journey and again so many Beloveds held me with love expressed in so many different ways  and now it is the last day of 2013 a year like this I have never experienced to my knowledge before and I believe I will never experience again     So in my reflection may I give thanks to my Twin  Souls Alan and Denise also known as DAMMAD who journey as one with such huge love I have no words to describe that beautiful journey and to all of you who journeyed with me my loving gratitude in every moment .My reflection ismy truth in this moment which I lovingly share of amazing 2013 and all her journeys and now we journey 2014 still unseen clearly only glimpses of the NEW. NEW  that has never been before   I have written these heart felt words in a beautiful book which was gifted me and I kept and didn't know why and now I do.  My feeling is when it is typed and sent to Beloveds to share it I will burn the pages and then it will not be in my memory so I will keep it simple and less confusing. To all of the loving connections to my Soul known and unknown I thank the I am that I am for rediscovering and lovingly allowing the creation of the ONENESS. I am we are ONE and this awakened being will journey in to 2014 and together as ONE live in PeLoHa and absolute joy. Maral.     Singing and dancing into the NEW  having clarity more and more in every now moment     Heartfelt gratitude to and for ALL
A huge thank you darling Tomek for playing your magic with this message we are indeed in love and gratitude that you are   PeLoHa lives NOW Maral.

                                                                                                           ***

Ukochana Jednio którą jesteśmy. Siedzę we wspaniałym blasku słońca w tym momencie i piszę swoją wiadomość miłości do was.W ten ostatni dzień 2013 który zdecydowanie był rokiem wzlotów i upandów i cały pogonią za moją kompletnością która sprawia że jestem świadoma teraźniejszego Ja Jestem w każdej chwili. I wiele razy czułam się zagubiona i odłączona od tego co działo się wszędzie i miłłam przecczucia co do chwili oraz żadnej jasności, wtedy zwracałm się do środka i starałam się pozostać nieruchomo i zdala od wszystkich. Nawet porozumienie się z moim ukochanym  bliźniaczym płomieniem Alanem i Denise było czasem kłopotliwe ale daliś my rade navigując przez środek drogi zwanej prawdą, miłością i połączeniem. Uczyłam się też być wolną i dawać wolnośc tym dwum istotom które wybrałam na swoje Dusze intymności. Alan podróżuje inaczej w swoich krokach i może dlatego wybrałam Jego i Denise, kobiete i męszczyzne. Z Denise czułam się zawsze tak że kiedy ja przechodziłam transformacje ciała  ona przechodziła transformacje umysłu. To działo się przez cały 2013 ale Alan przechodził tę podróż trochę inaczej z stał się dla mnie podporą. Kiedy ciało odmawiało psłuszeństwa on zawsze stawał przy mnie i chodził ze mną. Kiedy nie mogłam poruszać kończynami on z miłością poruszał nimi za mnie. i tak wielu ukochanych przysiadło u mojego boku podczas tych wielkich momentów. Po tym płuca zabrały mnie w kolejną podróż i znów tak wielu Ukochanych wyrażało swoją miłość na tak wiele sposobów a teraz mamy ostatni dzień 2013, roku jakiego nigdy jeszcze nie doświadczyłam w swojm życiu i jakiego już nigdy, jak sądze, nie doświadcze. Tak więc w wielu refleksjach pozwólcie że podziękuje moim Bliźniaczym Duszom, Alanowi i Denise znanym także jako DAMMAD którzy podróżują jako jedno z miłością i wdzięcznością w każdym momencie. Moje refleksje to moja prawda na temat podróży jaką był 2013 rok a teraz podróżujemy dalej w 2014 nadal niepewni  zaledwie zerkając na NOWE. NOWE którego jaszcze do tej pory nie było. Pisze te słowa w pięknej ksziędze którą podarowano mi, i którą trzymałam nie wiedząc dlaczego a teraz już wiem. Czuje że kiedy to przepisze i wyśle do mojch Ukochanych to spale te strony i nie będzie ich w mojej pamięci i nie będą tworzyć zamieszania. Do wszystkich moich kochanych duchowych kontaktów znanych i nieznanych, dziękuje jestem który jestem za ponowne odkrycie i pozwolenie żeby utworzyła się JEDNOŚĆ. Jestem nami, Maral. Śpiewając i tańcząc w NOWE, mając coraz więcej jasności w każdym momencie przesyłam od serca płynącą wdzięczność dla WSZYSTKICH.
Tomku dzięki z twoje czary w tej wiadomści, miłość i wdzięczność za to że jesteś. PeLoHa zyje TERAZ, Maral.
 Beloved One that we be.  Very crazy ???or whatever times are upon us now   I am still moving robot like and now the body moves as if it is mechanised and creaks in every joint. The heart expands and comes in again and sometimes my back feels like it is being sawn in half and I walk with all and accept all knowing we move closer and closer to total absolute Light of LOVE and so it is. Also my contacts disappeared from my computer and so many of you have answered my SOS to send address es so please if you can send me a quick email and I will have them automatically in my contacts.  I make too many mistakes when I copy them so please if you have a moment send me a quick email and I thank you  It is summer and the mornings are quite chilly and then the sun comes our really really hot instantly and then in a minute it drops from 34 to 20   So we play with clothes a lot off on off on and feel blessed to have clothes we love you soooooooo mwa mwa.

                                                                                                                   ***

ukochana Jednio którą jesteśmy. Całkowite wariactwo ??? albo czasy jakieś dziwne nadeszły. Nadal poruszam się jak robot a moje cziało czujes się jak zmechanizowane i trzeszczey w stawach.Moje serce się rozszeża i spowrotem wraca do środka a plecy czasami wydają się jakby były przecinane na pół ale wszystko to akceptuje wiedządz że jesteśmy coraz bliżej i bliżej absolutnego światła i MIŁOŚCI i tak już jest. Takkże mije kontakty zniknęły z mojego komputera więc wielu z was odpowiedziało na moje SOS by przesłać te adresy ponownie a zatem prosze wyślijcie mi krótkiego maila a ja zapisze sobie adresy automatycznie. Robie zbyt dużo błędów kopiując je więc poświęćcie minutke na napisanie maila i dziękuje wam za to. Jest lato i poranki są bardzo chłodne a potem wschodzi słońce i robi się intensywnie gorąco a potem w minute temperatura spada z 34 do 20. Tak więc bawimy się ciągle ubraniami zakładając je i zdejmując i czujemy sie pobłogosławieni że mamy ubrania. Kochamy was taaaaaaak bardzo mwa mwa.

Sunday, 29 December 2013

Beloved One it comes quite strongly to say to all everywhere this is the moment of the POWER of the PEOPLE the PEACEFULL POWER for this is the NOW. Please stand up and be counted speaking your truth living your truth and being the Divine being that you are in this moment and forever more evolving. In love and gratitude that we are in this moment and huge gratitude to Tomek all ways and to all who are touched to read this love message. PeLoHa, Maral xx.

                                                                                                                  ***

Ukochana Jednio zdecydowanie trzeba to powiedzieć wszystkim i wszędze ze to jest moment na  SIŁĘ LUDZI ale POKOJOWĄ SIŁE poniewarz to jest TERAZ. Prosze wstańcie i niech was usłyszą jak mówicie swoją prawdę i żyjecie swoją prawdą będąc Boskimi istotami i że jesteście tu i teraz i że się rozwijacie. Jesteśmy w miłości i wdzięczności i w tej chwili no i dużo wdzięczności dla Tomka jak i do wszystkich których tknęło żeby przeczytać to przesłanie miłości. PeLoHa, Maral xx.
Beloved One that we be. Blessings and all love in this amazing time of transformation and the NEW.  Yesterday I experienced madness in that I could not understand much of what was going on around me and so I laugh a lot cos it doesn't matter. I know that what I don't understand simply isn't part of my reality any more and so be it. I woke up with what translates to  Joyfull New Here this morn and that's exactly where we are. We are and our Mother iis becoming Gaia light in every moment we are transforming.  We are in love and gratitude to darling Tomek for making these messages possible and to everyone  who tunes into this for we are all One creating the Oneness in every moment PeLoHa lives and we are the walkers of the Grace  Maral.

                                                                                                                    ***

Ukochana Jednio którą jesteśmy. Błogoławieństwa, i cała miłość w ten wspaniały czas transformacji i NOWEGO. Wczoraj doświadczyłam takiego szaleństwa, że nie mogłoam zrozumieć wiele z tego co się koło mnie działo i poprostu śmaiłam ię dużo bo to i tak nie ma znaczenia. Wiem że to czego nie rozumiem nie jet już częścią mojej rzeczywitości i niech tak będzie. Obudziłam się tego ranka z czymś co można tylko okraślić jako Radosne Nowe Tutaj i tu właśnie jesteśmy. I my i nasza Matka staje się Gają, światłem i w każdym momencie transformujemy. Miłość i wdzięczność Tomkowi, który sprawia że te wiadomości są możliwe, jak i wzystkim którzy dostrajają się nich bo wzyscy jesteśmy Jednym i tworzymy Jedność w każdym  momencie. PeLoHa żyje a my podążamy w Łasce, Maral.

Saturday, 28 December 2013


Beloved One that we be.  It was a night I can't describe I woke up like I had not slept yet there was nothing else to do it felt and I felt a little like a robot moving from habit and not real knowing. And so be it   It feels like I understand less and less of human behaviour and more and more of ?????  Not clear and known to be the unknown.  Feel it and as yet not seeing and simply trusting in the perfection of Divine creation and so it is. May all have inner peace and love within so we all may live the love live the joy and simply be in that Oneness   May I give thanks to our darling Tomek who gives his time and love everyday to play magic with words and for this darling we are so in love and gratitude.  PeLoHa to all may each moment unfold with ease and grace and total acceptance and LOVE.  PeLoHa is all ways Maral who is one with all everything and everyone yah yah yah as we all are shine on Beloveds

                                                                                                                     ***

Ukochana Jednio którą jesteśmy. Dzisiejsza noc była nie do opisania, obudziłam się  tak jak bym w ogóle nie spała ale nie było nic innego do zrobienia poczułam się jak robot poruszający się z nawyku i nie zdający sobie z tego sprawy. Czuje jakbym coraz mniej rozumaiła ludzkie zachowanie a więcej i więcej ????? Nie jest to wszystko jasne i wiem że to niewiadoma. Czuje to ale jeszcze nie widze i poprostu ufam doskonałości Boskiego stworzenia i tak już jest. Niechaj wszyscy zachowają wewnętrzny spokój i miłość wewnątrz tak abyśmy mogli żyć miłocią i poprostu byś Jednością. Dzięki naszemu kochanemu Tomkowi za poświęcenie czasu  i miłości i czarowanie słowami, za to miłość i wdzięczność. PeLoHa dla wszystkich niech każdy moment prztchodzi z łatwością i gracją oraz z całkowitą akceptacją i MIŁOŚCIĄ. Zawsz PeLoHa, Maral która jest jednością ze wzystkimi i wszystkm tak tak tak jak my wszyscy, lśnijcie Ukochani.

Friday, 27 December 2013

Beloved One that we be blessings and great great love in this blessed moment of the new the new  the absolute new never lived before moments.   For many of us we had known in some way of this amazing transforming time and yet none of us could voice it completely because it was like a jigsaw puzzle I would speak my intuition and knowing to a beloved and they would share theirs and little by little we would begin and only begin to realise that we would never be given all of the transformation until enough of us had agreed to say we are ONE   One soul one heart one voice and from this amazing never seen before equality the new is being born every moment.  Everything is perfect and we my darling s simply remain the observers in love and gratitude for having chosen to be here in this blessed moment of transformation of our Mother Earth who will be Gaia and we will live the love and the light and the laughter.  And if someone knows they know exactly how this will be I so want to meet them or do I ??? I feel I'm so loving the surprises and the unexpected And so my darling  One that we be great love to all PeLoHa all ways Maral and simply my darling One I love you soooo  p.s.  May I please remind us that Jesus was an example of love and light and everywhere he was light and love was now we know that we are the examples and everywhere we are light is love is.  And how simple is that.  Stay with the inner peace and this birth PELOHA every moment.

                                                                                                                     ***

Ukochana jednio którą jesteśmy, błogosławieństwo i wilka wielka miłość w tym błogosławionym momencie nowego. Nowe nigdy przedtem nie żyjącego. Wielu z z nas, w jakiś sposób wiedziało o tym wspaniałym czasie transformacji ale nikt nie mógł ubrać tego w słowa bo wszystko było jak puzzle i Ja zawsze mówiłam to co podpowiadała mi intuicja i wiedziałam że ukochani podzielicie się swoja kawałek po kawałku i że transformacja nie nastąpi w całości dopuki dostateczan ilość nas nie zgodzi się powiedzieć ze jest Jednym. Jedną duszą Jednym sercem, Jednym głosem i z tej niesamowitej, nigdy dotąd nie spotykanej  równości w każdym momencie rodzi się nowe. Wszystko jest doskonałe i my moi kochani poprostu pozostajemy obserwatorami w miłości i wdzięczności za to że wybraliśmy tu być w tym błogosławionym momencie transformacji naszej matki ziemi która zostanie Gają i będziemy żyć miłością, światłem oraz śmiechem. I jeśli ktoś wie jak dokładnie to będzie to ja bardo chcę tę osobę spotkać, albo może nie ??? Czuje że tak bardzo kocham te niespodzianki i to co nieoczekiwane. Tak moja kochana Jednio wielkiej miłośći dla wszystkiego, PeLoHa jak zawsze, Maral i poprostu moja Jednio kocham cię taaaaak mocno. P.S. Pozwólcie że przypomne nam że Jezus był przykładem miłości i światła i tam gdzie był, była miłość i światło i teraz wiemy że i my jesteśmy takimi przykładami i wszędzie tam gdzie my jest miłość i świtło. I tak poprostu jest. Pzostańcie w wewnętrznym pokoju i tam gdzie w każdym momencie rodzi się PELOHA.    


Thursday, 26 December 2013

Beloved many a year ago I made a verse which sounded like this      Our father who lives within my heart and all ways hS as  my mother who lives within my soul and all ways has   Blessed be the many names I call the I am. Thy kingdom Is within and everywhere I am.  I will serve the divine essence of my being every moment of every day  may we give and Receive the love which nurtures  body mind and soul in every moment and may I create equality through love everywhere I am . May i never judge  Self  or any other part of Self   And may I love all as I love my Self  and so it is.  As all ways on love and gratitude xx

                                                                                                              ***

Ukochani wiele lat temu ułożyłam wiersz który bżmiał mniejwięcej tak: Nasz ojccze który żyjesz w moim sercu i zawsze żyłeś tak jak matka która żyje w mojej duszy i zawsze żyła. Błogosławione niech będą imiona którymi moge odnieść się od Ja jestem. Twoje króletwo jest wewnątrz i wszędzie tam gdzie jestem. Będe służyć boskiej esencji mojego jestestwa w każdym momencie i każdego dnia. Dajmy i otrzymójmy miłość która karmi nasze ciała, umysły i dusze i niechaj będzie mi dane w każdym momencie stwarzać równość poprzez miłość gdziekolwiek jestem. Neichaj nigdy nie osądzam Siebie i niechaj kocham wszystko tak jak kocham siebie i niech tak będzie. Jak zwykle miłość i wdzięczność xx.
Beloved family precious ONE that we be.  Blessings and love to all on this cold morning of summer where we have lit the fire and blessed we are to have wood for a fire and so be it.  This morning I recieved a request from beloved Marta and Sebastian to give our love and blessings to their wondrous inspiration for our beautiful home (Poland) and that is an amazing and heartfelt campaign called freedom from fear and many avenues they will create to reach that goal for everyone. On the 2.1 .14. They will give birth to their sacred endeavours with a concert of Polish musicians and also a film about awakening to our Divinity (coming home to our hearts as we say). My request and suggestion is everyone in Poland from top to bottom al over and you know I know most of it and my beautiufl family is that you all support this endeavour of the final walk home.  In 2013 the foundation s were laid for this endeavour and my knowing is that when I come to Poland next time it will be to celebrate all of the awakened people who are living from their Divine reality and so I will come and eat cake to celebrate and enjoy the joy   My dream which shall become reality is to teleport to you all and once I have come as it seems I am a way shower all in Poland will begin.  I say I will come to show you because as you all know I have all ways said who I am you are and for everyone it will be that permission they will give themselves by saying Mary can I can and so be it.  Well my darling a big translation for my darling Tomek and I am in gratitude dearest Tomek for your daily expressions of love and to all our Beloveds who read and share our love love love to you all have a beautiufl night /day all perfect Maral as al ways in love and gratitude to be.

                                                                                                                        ***

Ukochana rodzino, droga JEDNIO którą jesteśmy. Błogosławieństwo i miłość w ten chłodny letni poranek w który rozpaliliśmy i błogosławieństwem jest że mieliśmy drewno do tego celu i tak niech będzie. Tego ranka otrzymałam prośbę od ukochanej Marty i Sebastiana by przekazać błogosławieństwo  i miłość dla ich wspaniałej inspiracji dla naszego pięknego domu (Polski) i to jest wspaniałe przedśęwzięcie od serca które nazywa się wolnością od strachu bo stworzą w ten sposób wiele ścieżek by wielu mogło osiągnąć cel. Drugiego stycznia 2014 narodzi się ich uświęcone przedsięwdięcie rozpoczęte koncertem polskich wykonawców jak również projekcją filmu o przebudzeniu naszej Boskości ( czy też powrotem do domu jak to mówimy). Moja prośba i sugestia dla każdego w Polsce w szerz i w zdłuż, a wiecie że dobrze znam swoją piękną rodzine, to żebyście poparli to przedsięwzięcie na końcowym etapie naszej podróży do domu. W 2013 polożone zostały fundamenty pod to przedsięwzięcie i wiem że następnym razem kiedy pojawie się w Polsce to po to by świętować jego zwieńczenie wraz ze wszystkimi przebudzonymi ludźmi którzy żyją swoją Boską rzeczywistością i że zjemy razem tort i będziemy się radować. Mój sen, który stanie się rzeczywistością to teleportować się do was wszystkich tak by pokazywać drogę wszystko zacznie się w Polsce. I mówie że przyjde pokazać bo wiecie że zawsze mówiłam że kim ja jestem, wy jesteście i wszyscy dadzą sobie to pozwolenie mówiąc Mery może to i ja mogę i tak będzie. No cóż moi kochani duże łumaczenie dla Tomka i jestem mu wdzięczna za wyrazy miłości jaki wszystkim którzy czytają i dzielą się miłość, miłość , miłość dla was wszystkich życze wam pięknej nocy/dnia wszystko jest doskonałe Maral jak zwykle z miłością i wdzięcznością.

Wednesday, 25 December 2013

Beloved One that we be. So my beautiful Ones the 25 th of December is  coming  to completion in the world now And I hold that we simply celebrate birth on earth from now on. Birth of the new of Self of nature of the new world.  A world of absolute equality without poverty without wealth with a knowing we are all wealthy with riches beyond words without disease because are bodies and minds a light pure light without conflict because finally we have ALL realised there in conflict there is no winner in harmony everyone simply is equal.  A world where education is everyday living of being who we truly are and sharing our wisdom and listening to our children who have  been coming for some time now and will now begin to speak the wisdom they. came with as we all did and just felt as I did we couldn't share Now we are ready to listen to the children of the light and please our children have no labels they are simply children of the light   We lose the essence of what we have been giving with words and so please simplicity is the key    My darling One let us fly into our new world and create and manifest ALL from our heart with love and gratitude to darling Tomek who loving weaves his magic through these words making them ours and so more of the Oneness and love and gratitude to all including the Beloveds reading this in this moment our deepest love PeLoHa all ways Maral   Xxx.
                                                                                             
                                                                                                                    ***
         
Kochan Jednio którą jesteśmy, moj piękni 25 grudnia zbiliża się ku końcowi na świecie i wierzę, że wszyscy  będziemy od teraz świętować  narodziny na ziemi. Narodziny nowej Jaźni natury i nowego świata. Świata absolutnej równości bez biedy i bez bogactwa, ze świadomością że wszyscy jesteś bogaci w tym co nie da się wyrazić słowami, bez chorób, ponieważ nasze ciała i umysły są czystym  światłem pozbawionym konfliktów, bo w końcu WSZYSCY uświadomiliśmy sobie, że w konfliktach nie ma wygranych a w harmonii wszystko jest równe. Świata w którym edukacja to uczenie się codziennie tego kim naprawde jesteśmy, bo teraz jesteśmy gotowi słuchać naszych dzieci  które przyszły na ten świat dzielić się mądrością którą wszyscy mamy a którą, jak mnie tak trudno było się podzielić. W końcu jesteśmy gotowi wysłuchać mądrości dzieci światła którym, proszę, nie nadajmy etykietek bo to po porostu dzieci światła. Straciliśmy esencje tego kim jesteśmy ubierając wszystko w słowa tak więc proszę niech prostota stanie się kluczem. Moi kochani polećmy do nowego świata i stwórzmy i zmanifestujmy w nim wszystko prosto z  naszych serc z milością i wdzięcznością dla Tomka który z miłością wplata swoją magie do tych słów tak by stały  się nasze i przyczyniły do powiększenia Jedności i z miłoscią i wdzięcznością dla wszystkich także dla ukochanych którzy czytają to w momęcie czystej miłości. Zawsze PeLoHa Maral xxx.

Tuesday, 24 December 2013

Beloved One that we be I have had 6 hours sleep straight which is wondrous and I give thanks for all my blessings.  Today in many places in the world the festival of Christmas has begun can I please ask that when you eat your beautiful food that you send the energy of your food to those who do not have today.  Not with guilt merely as a beautiful way to share.Starvation will be no more soon as will poverty and in between times let us send to those who believe they have nothing and help them to see their Soul which manifests every one s reality  and  gives respite from the non ease and grace to ease and grace.   May we all see our Soul  as our gift to Self this day and may we all as One manifest our reality and simply know that we are all different and creations from the soul are made from love so all ways perfect.  May perfection begin to be seen clearly today and may we live perfection evermore .  Last night we were visited by a blue mother ship family and I invited them for a cuppa as we say here and when the moment is perfect for all they will come and so it is we love you sooo may your day be Joyfull and  Love full  love love love you all Maral PeLoHa is Now and we thank our angel of language dearest Tomek for making this creation a reality for many more. In love and gratitude to Tomek and all who read my message of love daily or whenever Maral bless your day and all you create xx.

                                                                                                                     ***


Ukochana Jednio, którą jesteśmy spałam przez 6 godzin co jest wspaniałe i jestem wdzięczna za wszystkie moje błogosławieństwa. Dziś w wielu miejscach na świecie rozpoczęto celebracje Świąt Bożego Narodzenia. Prosze was, kiedy będziecie spożywać piękne jedzenie wyślijcie energie z tego jedzenia tym którzy go nie mają. Nie z poczuciem winy a jako piękny sposób na podzielenie się. Głodu już niedługo nie będzie, podobnie jak biedy ale puki co wysyłajmy tym którzy przekonani są jeszcze że nic nie mają po to by pomóc im zrozumieć ich własne Dusze które manifestują rzeczywistość każdego i dają wytchnienie, a gdzie nie ma spokoju i łaski tam ją przynoszą. Niech każdy znas ujży własną Dusze jako dar dla Siebie i  stwórzmy rzeczywistość jako Jedność i poprostu niech będzie wiadomo ze wszyscu jesteśmy różni i że wytwory naszych dusz pochodzą z serca i zawsze są doskonałe. Zacznijmy od dziś postrzegać doskonałość jasno i niech doskonałość pozostanie oczywista już zawsze. Wczoraj w nocy mieliśmy odwiedziny rodziny niebieskiego statku matki i zaprosiliśmy ich, jak to się u nas mówi na filiżaneczkę i kiedy nadejdzie odpowiedni moment to oni się zjawią i tak to będzie. Kochamy was bardzo mocno i niech wasz dzień będzie Radosny i pełen miłości. Miłość, miłość, miłość dla wszystkich, Maral. PeLoHa jest Teraz i dzięki naszemu aniołowi od języka Tomkowi za umożliwienie stworzenia tej rzeczywistości dla wielu innych. Miłość i wdzięczność Tomkowi i wszystkim , którzy czytają te wypełnione miłością wiadomości. Maral błogosławi wasz dzień i to co tworzycie xx.

Monday, 23 December 2013

Beloved One that we be I was caught up with a beloved walking through transformation so my  apology  to darling Tomek for  my tardiness this is where living omnipresence will be wondrous.  My darlings I had an interesting unsettled night feeling the presence of our space Beloveds close and awakening with dizziness and ear ringing nonstop and so a quiet day today just breathing is great these days and remaining grateful for all.  Well my darling One keep believing in Self loving Self and trusting Self there is nowhere else to be and so it is love love love to all for all of our creations PeLoHa is alive  and we are so being it.  Love and blessings to all Maral in gratitude as all ways to darling Tomek

                                                                                                                     ***


Ukochana Jednio którą jestemy zajęłam sie nieco z ukochanym który przechodzi transformacje a więc przepraszam Tomka za opieszałość i to powód dla którego życie we wszechobecności będzie takie wspaniałe. Moi drodzy w nocy poczułam się ciekawie zaniepokojona obecnością naszych Ukochanych z przestrzeni i obudziłam się z zawrotami głowy i nieprzerwanym piszczeniem  uszach, tak więc uwarzam że cichy dzień i spokojny oddech będzie świetnym rozwiązaniem podobnie jak pozostawanie wdzięcznym za wszystko. Moja droga Jednio trwajcie w wierze w Siebie, kochajcie Siebie, ufajcie Sobie, nie ma miejsca innego niż to w którym powinnaś być i tak ma być miłość miłość miłość dla wszystkich i dla wszystkiego co stworzyliśmy. PeLoHa żyje i to my nią jesteśmy. Miłość i błogosławieństwo dla wszstkich, Maral. I jak zawsze dzięki Tomek.

Sunday, 22 December 2013

Beloved One.  A very restless night and yet I know all is the perfection which I create. Not sleeping is okay I sleep when I feel to as I am not connected to the clock any more. Eat when I m  hungry sleep when I m tired  and I am blessed to have created my life this way to make all of that possible   I had a beautiful sharing from Dearest Chris in Oslo about beloved Francis in Rome.  And he has begun to tell a story and he will give a little at a time. So much more to tell and bless him he has begun.  Bless him he will tell the whole story as no one can stop him as he comes from his heart and we love him for revealing truths so long hidden. I have much ringing of the ears and celebrate and accept the transformation. My body feels different by the moment different in more connected to soul I feel and so all comes and leaves with divine ease and grace.  Blessed you my beloved heart family as we walk every moment closer to the rainbow bridge and home    Love is all there is love it and you are soooo home.  In love and gratitude to darling Tomek for his translation and time and most of all his beautiufl Love into the message.  Yah to the Oneness that we live PeLoHa Maral xx.

                                                                                                              ***

Ukochana Jednio. Miałam bardzo niespokojną noc a jednak wiem, że wszystko to doskonałość którą sama tworzę. Nie spanie jest ok, pośpie kiedy poczuje na to ochotę bo już nie jestem podłączona do zegara. Zjem kiedy będe głodna, pośpie kiedy się zmęcze i cieszę się z błogosławionej możliwości stworzenia sobie życia właśnie w taki sposób. Pięknie podzielił się ze mną na temat Franciszka w Rzymie  ukochany Chris z Oslo. Zaczął opowiadać całą historie i będzie kontynuował po kawałeczku. Jest tyle do powiedzenia i błogosławieństwo dla niego ze zaczął mówić. Jest błogosławiony bo opowie całą historie tak jak nikt inny jeszcze tego nie robił i nikt go nie powstrzyma bo mówi prosto z serca i bardzo go za to kochamy z to że mówi tak długo skrywaną prawdę. Ciągle jeszcze dzwoni mi w uszach i świętuje i akceptuje swoją transformacje. Czuje, że moje ciało staje się inne z każdym momentem i coraz bardziej połączone z duszą i wszystko przychodzi i odchodzi z boską łatwością i gracją. Błogosławie cię moja rodzino serca bo z każdym momentem zbliżamy się do tęczowego mostu i domu. Jest tylko miłość i wystarczy tylko pokochć i juuuuuż jesteście w domu. miłość i  błogosławiństwo  Tommkowi za tłumaczenie  czas i piękną miłość w wiadomościach. Taak za Jedność którą żyjemy, PeLoHa Maral xx.


Saturday, 21 December 2013

Beloved One that we are. Blessings on this second day of Solstice   Equinox my darlings    I had beautifully quiet  still day yesterday and went many places in the day and the night. Somewhere  Still no clarity and is simply know and accept that all is different now.  In my way of perceiving and so I find myself struggling when I am speaking cos my writing I feel is guided  and flows my speech still is in the mind there fore I keep going to the old way of searching and finding words and most times throw my hands up in the air and say doesn't matter and it truly doesn't.  So I am reticent to start a conversation and do my best if someone comes to smile and listen which as my darling Alan says that's different for Mary.  My head is very light and there is a constant ringing and apart from that all I feel physically so different    My. Darling just asked me to say how to put the washing machine on and we had to really communicate to get the machine going cos I feel we had both forgetten Ha ha ha nothing to do but laugh as we transform otherwise we fall into the old patterns of trying to get it right and it really doesn't matter.  I love you all and we are so ONE PeLoHa lives now Maral.  As all ways I am in love and gratitude for beloved Tomek for his great patience and promptness in placing the love message there so thank you darling.

                                                                                                   ***

Kochana Jednio którą jesteśmy. Błogosławieństwo drugiego dnia Przesilenia moi kochani. Wczoraj spędziłam cichy i spokojny dzień odwiedzajac wiele miejsc za dnia i w nocy. Nadal żadnej jasności a to przecież wystarczy zrozumieć i zaakceptować że rzeczy dzieją się teraz inaczej. Przez sposób w jaki wszystko postrzegam  łapie się na tym że zmagam się z tym co mówie bo czuje że to co pisze jest dyktowane a to mówie pochodzi jeszcze z mojego umysłu, przez co ciągle wracam do starego sposobu myślenia kiedy potrzebuje znaleść słowa i czasami poprostu wznoszę ręce do góry i mówie to nie ma znaczenia, to naprawde nie ma znaczenia. Tak więc robie się małomówna choć staram się rozpoczynać rozmowe kiedy ktoś przychodzi mnie posłuchać, ale jak mówi mój kochany Alan to zupełnie nie podobne do Mary. Moja głowa jest bardzo lekka i ciągle słysze dzwonienie, no a poza tym fizycznie czuje się zupełnie inaczej. Mój ukachany właśnie zapytał mnie jak włączyć pralkę i musieliśmy o tym dosłownie pogadać bo zapomnieliśmy chyba jak się to robi ha ha ha nic innego jak tylko śmiać się i poddać transformacjii bo w przeciwnym razie wrócimy do starych nawyków i prób robienia wszystkiego tak jak ma być a to już przecież bez znaczenia. Kocham was wszystkich, tak bardzo jesteśmy JEDNOŚCIĄ. PeLoHa żyje teraz, Maral. Jak zawsze miłość i wdzięczność dla Tomka za cierpliwość i za szybkość w umieszczaniu przpełnionych miłością wiadomości, a zatem dzięki.

Friday, 20 December 2013

Beloved One that we be today and tomorrow we will receive divine energy which since time began we have never received please be as still as you can be .  Breathe and allow the NEW  please.   I will listen( the I all ways being we)to Anrita s u tube  the actualisation of the inner Christ and sound the language of love  which I have enjoyed since I was 4 and now it returns to take me home .  I am excited in a very peacefull and beautiful way for all is now Peace Love and Harmony.  And we live this consciously now and so it is.  With love and gratitude to all and to dearest Tomek who weaves his magic of language through the message   PeLoHa lives now consciously on earth and we moment by moment become ONE Maral            

                                                                                                      ***

Kochana JEDNIO którą jesteśmy, dziś i jutro otrzymamy tyle boskiej enrgii jak jeszcze nigdy od począdku czasu a więc prosze bądzcie wyciszeni jak tylko możecie. Oddychajcie i przyjmijcie NOWE. Ja będe (to Ja zawsze będzie znaczyć My) słuchać na You Tube'ie aktualizacji wewnętrznego Chrystusa Anrity i dzwięków języka miłości którym cieszyłam się od czwartego roku życia i teraz pozwoli mi wrócić do domu. W pewien spokojny i piękny sposób jestem podekscytowana bo wszystko co jest teraz to Pokój, Miłość i Harmonia, i przeżywamy to świadomie i tak już jest. Miłość i wdzięczność dla wszystkich i Tomka, który wplata swoją jezykową magie do tych wiadomości. PeLoHa żyje teraz świadomie na ziemi a my stajemy się z momentu na moment JEDNOŚCIĄ. Maral 

Thursday, 19 December 2013

Beloved ONE blessings and love to all on the eve of Solstice here and Equinox there in both my heart homes we will feel the energy coming in and embrace fully our awakening.  I woke up with a very full stomach bloated like lots of transformation is happening in that area and so be it.  It is uncomfortable and certainly not painful   So my darlings the 21 st and 22 will be still for us  and we rejoice that this moment is upon us now.  I feel many doors will open that have never been open by us before and we will see the totality of who we truly are and fully live the contract the mission we came to live in 2013.   During this year I don't know how many times Beloveds said why isn't it moving quicker our transformation and they would say its getting near the end of the year AND.  My repeated answers again and again was much will happen in December and we will enter 2014 in a world totally different to the one we know in this moment   I so strongly believe this right now in this moment and send my love and gratitude to ALL for allowing me to follow my guidance and trusting in my mission as I did   In the night I received many clear "things" and I have no memory now except I wa shown to sign  Maral from now on and so be it.  I found sitting and breathing to be very very helpful in this moment so I share my darlings and I just read one Caroline and she also finds breathing a boon.  Just silence and breathing no questions no answers just being and allowing the transformation to complete and so be it.   As all ways my loving thanks to darling Tomek who translates daily for us and we love in love and gratitude.  We love you Tomek. PeLoHa all ways maryandalan xx.

                                                                                                                               ***

Ukochana JEDNIO, błogosławieństwa i miłość dla wzystkiego w przeddzień Przesilenia i Równonocy dla obydwu domów mojego serca. Czujemy nadchdzącą energie i przyjmiemy ją w pełni przebudzeni. Obudziam się z pełnym żołądkiem i nieco wzdęta tak jakby zaszła tam znaczna transformacja, i niech tak będzie. Jest to trochę niewygodne ale nie bolesne. Tak więc moi kochani 21 i 22 będzie dla nas spokojny, i cieszymy się ten moment jest przed nami. Czuje, że otworzy się wiele drzwi, których nikt do tej pory nie otwierał i w końcu zobaczymy pełnie tego kim jesteśmy i w pełni przeżyjemy nasz kontrakt, naszą misje którą przyszło nam wypełniać w 2013. Przez ten rok moi ukachani pytali dlaczego nasza transformacja nie dzieje się szybciej, zbliża się koniec roku. Powtarzana przezemnie odpowiedź brzmiała : Wiele wydaży się w grudniu i w 2014 wjdziemy już w świecie innym od tego który znamy teraz. Wierze w to teraz tak mocno i w tym momecie ślę swoją miłośc i wdzięczność wszystkiemu za to że pozwolono mi podążać i ufać w moją misje tak jak miało to miejsce. Tej nocy otrzymałam wiele jasnych "rzeczy", któryz teraz nie pamiętam poza tym że otrzymałam znak od Maral i od teraz niech tak będzie. zwróciłam uwagę ze siedzenie i oddychanie w tym momęcie pomaga więc się tym  moi ukachni podzielę tak samo jak Caroline, która też znajduje oddychanie pomocnym. Tylko cisza i oddech żadnych pytań, żadnych odpowiedzi. Poprostu bycie i pozwalanie by transformacja się dokonywała i niech tak będzie. Jak zawsze podziękowania Tomkowi który tłumaczy dla nas co dziennie. Kochamy cię Tomek.Zawsze PeLoHa Maryialan xx. 

Wednesday, 18 December 2013

Beloved ONE that we be. I feel to write daily because I am experiencing moment by moment the new.  And it is here and it is gone so I know in that moment more light comes in also more of the new wisdom I see I feel and like a bubble it disappears without trace and yet the joy is I know I have experienced"something?" I am we are One and it seems important to share whatever in the moment.  And I am in love and gratitude to beloved Tomek who translates after many many years of Pawel we are indeed in love and gratitude for all that is and the realisation that we are indeed blessed.   Let us as one stay in the love and gratitude for all that is occurring at this time on our beautiful planet earth and as we see the old crumbling give thanks for all that has been without judgement and allow the new we have as ONE created.  Love and blessings all ways maryandalan PeLoHa is. 

                                                                                                                 * * *

Kochan JEDNIO którą jestśmy. Czuje że powinnam pisać codziennie ponieważ codziennie doświadczam nowego. Jest tu i zaraz znika w każdym momencie więcej śwała wpływa wraz z mądrością i widzę to jak bańkę pękającą w jednym momencie bez śladu, a jednak raduje się bo wiem, że doświadczyłam czegoś? J jestem i my jesteśmy Jednym i wydaje się ważnym dzielenie się tym co dzije się w każdym momencie. Jestem wdzięczna kochanemu Tomkowi który tłumaczy to po tym jak przez wiele lat robił to Paweł i kocham go bardzo i jestem wdzięczna za wszystko zdając sobie sprawe że było to błogosławieństwo. Pozostańmy w miłości i wdzięczności za wszystko co dzieje się teraz na naszej pięknej planecie i kiedy patrzymy jak wszystko co stare się rozsypuje, dziękujmy nie osądzając i pozwólmy nowemu stwarzać jako JEDNOŚĆ. Miłość i błogosławieństwo zawsze, Maryialan PeLoHa jest. 


Tuesday, 17 December 2013

My darling ONE yes every moment I realise that we need to let go and allow the new to come.  To truly discern where I feel to be in the moment and to stay in the love and gratitude for all.   I am more and more in the moment feeling and seeing the new and allowing thtat to be my reality.  Knowing that all that was is crumbling and giving thanks that our Oneness is creating  the new by remaining open and being rather than doing and acknowledging the perfection of all. We have arrived and we now be and come only from our inner and when the outer presents acknowledge give thank and move on with your heart felt choice and so be it.Have a beautiufl day I will and send that energy to all.  That is the simplicity of love and live is all there is.  Love from your heart my darling ONE and let us as one create  the heart felt new as we perceive and so she it all love PeLoHa is and let us be the TRUTH LIGHT AND LOVE of NOW. Maryandalan.   I thank beloved Tomek for making this possible to be read by my Polish family.     Love you Tomek and in love and gratitude and when it happens it happens and that is the way of the now.

                                                                                                                         * * *

Moja Droga jednio. Tak, z każdym momentem uświadamiam sobie, że musimy odpuścić i pozwolić przyjść nowemu.By prawdziwie rozpoznać że czuje iż jestem w teraz i pozostać w miłości i wdzięczności za wzystko. Coraz bardziej i bardziej jestem w teraz czując i widząc to co nowe i pozwalając aby stało się to moją rzeczywistością. Wiedząc, że wszystko co było rozsypuje się,  dziękuje naszej Jedni, która tworzy nowe pozostając otwartą i potwierdzającą doskonałość we wszystkim. Przybyliśmy i teraz jesteśmy i pochdzimy z wnętrza samych siebie a kiedy potwierdza się to w tym co poza nami dziękujmy i podążajmy za wyborami naszego serca, i niech tak będzie.Życze wam miłego dnia bo wiem, że mój taki będzie i przekażcie tę energie wszystkim. Oto jest prostota życia w miłości i tylko to sie liczy. Kochaj z głębi serca moja draga JEDNIO i jako jedność stwórz nowe serce które będzie kochać wszystko. Jest PeLoHa i bądzmy PRAWDĄ ŚWIATŁEM I MIŁOŚCIĄ tego co TERAZ. Maryialan. Dziękuje Tomkowi za udostępnienie tych postów mojej polskiej rodzinie. Kocham cie Tomek i z miłościa i wdzięcznością: kiedy się dzieje to się dzieje i tak to teraz działa.
Hello, my darling ONE.  More and more I feel light and joy.    We have been playing the actualization of inner Light every day and I sing the language of love and feel the expansion of Self   On the 12 12 13 I felt a huge shift and I believe through till the Summer Solstice and Winter Equinox wil be a huge shift for all into greater awareness and living from the inner Love that we are      Be the Light my Darling One and shine shine shine with a smile with a look just be thee the total. THEE.    I am with you and I am being delighted by the inspiration coming to me every day from my family throughout Poland of Beloveds living the Wisdom and being inspired to bring transformation to all with great great love. So my darlings our dream and vision of seeing PeLoHa being lived in the world is happening and we are so very very blessed to be witness to your transformation.  Love love love and grace for all in this moment of transformation. PeLoHa is.

* * *

Kochana Jednio. Czuję coraz więcej Światła i radości. Codziennie bawimy się w realizację wewnętrznego Światła i śpiewam językiem miłości i czuję rozszerzanie się Jaźni. W dniu 12 grudnia 2013 poczułam olbrzymie przesunięcie, i wierzę, że do letniego i zimowego przesilenia nastąpi u wszystkich olbrzymie przesunięcie ku większej świadomości i życiu opartemu na wewnętrznej miłości, którą jesteśmy. Bądźcie Światłem, moja kochana Jednio, i emanujcie blaskiem, blaskiem, blaskiem, uśmiechem, spojrzeniem, po prostu bądźcie totalnie sobą. SOBĄ. Jestem z Wami i jestem zachwycona inspiracją, która do mnie przychodzi co dnia od mojej rodziny z całej Polski, od Ukochanych, którzy realizują Mądrość i czerpiąc inspirację wspierają transformację dla wszystkich, z wielką, ogromną miłością. A więc, Kochani, nasze marzenie i wizja żywego Pokoju, Miłości i Harmonii (PeLoHa) spełnia się i mamy tyle szczęścia, że możemy być świadkami transformacji. Miłość, miłość, miłość i Łaska dla wszystkich w tej chwili przemiany. PeLoHa jest.

Monday, 9 December 2013

Beloved ONE  that we be    In Australia and watching our Mother Ship doing beautiful movements in the sky and giving thanks that the time is near that we will ALL become one and I cannot picture what that will be like except I feel a very peaceful joy about it and I don't have lots of descriptive words. Now. Perfect and beautiful seem to be all I need now and just felt to share. Manifested  a home on the day we returned so have a comfortable bed shower and kitchen so are truly blessed and do so live in love and gratitude.  We send our greatest deepest heart felt love to all PeLoHa lives now consciously in the world.    Maryandalan

* * *

Kochana Jednio, którą bądźmy.  Jesteśmy w Australii i oglądamy nasz Statek-Matkę, jak pięknie porusza się po niebie, i dziękujemy, że niedługo nastanie czas, kiedy WSZYSCY staną się jednią. Nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, ale czuję pełną spokoju radość i nie mam teraz zbyt wielu słów na opisanie tego. "Idealny" i "piękny" to wszystko, czego obecnie potrzebuję, i właśnie tym chciałam się podzielić. W dniu powrotu zjawił nam się dom, więc mamy wygodne łóżko, prysznic i kuchnię, mamy naprawdę wiele szczęścia, więc żyjemy w miłości i wdzięczności. Przesyłamy Wam wszystkim naszą największą, najgłębszą i z serca płynącą miłość. PeLoHa żyje teraz świadomie w świecie. Maryandalan

Thursday, 5 December 2013

Beloved one that we are blessings and love to all of our family.  Had an amazingly easy journey to Australia  three 7-hour flights and waiting times in airports and still arrived not too tired at all.   Slept in the plane quite a bit in fact one flight about 6 hours so very very blessed.  We arrived without a home and on Monday afternoon we arrived in the morning close friend rang and said do you have any plans and can you kook after my home I need to go overseas and we gave thanks and said yes we will come.  And so be it. We are so very blessed in all that we be and we remain in the love and gratitude PeLoHa is maryandalan xxxxx Thank you to our beloved family.  Papapapa

* * *

Kochana Jednio, którą jesteśmy, przesyłam całej mojej rodzinie błogosławieństwa i miłość. Podróż do Australii przebiegła niezwykle łatwo - pomimo trzech siedmiogodzinnych lotów i czekania na połączenia na lotniskach, przylecieliśmy w ogóle niezmęczeni. Całkiem sporo spaliśmy w samolocie, podczas jednego lotu aż 6 godzin, więc mamy tyle szczęścia. Przybyliśmy nie mając domu w poniedziałek po południu. Rano zadzwonił bliski przyjaciel i spytał, czy mamy jakieś plany i czy możemy się zaopiekować jego domem, bo wyjeżdża za granicę. Podziękowaliśmy i powiedzieliśmy, że przyjedziemy. I niech tak będzie. Mamy tyle szczęścia we wszystkim, czym jesteśmy, oraz pozostajemy w miłości i wdzięczności. PeLoHa jest. Maryandalan. Całusy. Dziękuję naszej ukochanej rodzinie. Papapapa

Tuesday, 3 December 2013

It came to our notice that a Peloha Massage DVD is available which includes our photograph and other details from our webpage. It has a nice commentary but the in the video itself there is very little resemblance to massage as I teach it. For example, there is no understanding of the importance of chakra to chakra contact during the massage. The commentator speaks of the lymph drainage but none of the moves needed for lymph drainage are illustrated. She uses far too much oil, so the patient at the end wipes the oil off her face, whereas one of the benefits claimed for Peloha is there is no need to shower after the massage. She illustrates the massage being done on the breasts under the towel, including on the nipples, which is misleading because in normal practice breasts are fully exposed and nipple contact avoided. Also, in Peloha massage contact of oil with lips is avoided. The video does not show up and down strokes on the back which are key to the massage. For polarity, she does left hand and left foot, instead of alternate hand and foot, etc. showing no understanding of polarity healing, nor of the spiral of chakra meditation that finishes the massage. Altogether it's quite misleading and suitable neither for somebody trying to learn the massage or somebody preparing themselves to receive the massage. Hence the request to the distributor to withdraw the dvds from sale, which he agreed to do but unfortunately it's still currently available. Thank you for drawing our attention to it and to the translators involved, in particular Agnieszka who was the translator for the distributor when the agrement to withdraw the dvds from the market was reached.  With Peace Love and Harmony, all ways Alanandmary.

* * *

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że można kupić płytę dvd pt. "Masaż Peloha" Akademia Masażu, na której jest nasze zdjęcie i inne informacje pobrane z naszej strony. Komentarz na filmie nie jest zły, ale przedstawiony masaż w niewielkim stopniu przypomina masaż, którego nauczam. Na przykład, brakuje zrozumienia znaczenia kontaktu z czakramami w czasie masażu. Lektorka wspomina masaż limfatyczny, ale na filmie nie ma pokazanych żadnych ruchów charakterystycznych dla tego masażu. Masażystka używa zbyt wiele oleju, więc na końcu pacjentka wyciera olej z twarzy, podczas gdy zaletą masażu Peloha jest to, że nie trzeba po nim myć ciała. Na filmie widać również masaż piersi, w tym sutków, wykonywany pod ręcznikiem, co wprowadza w błąd, gdyż w prawidłowej praktyce piersi są w pełni odkryte, a unika się kontaktu z sutkami. W masażu Peloha unika się także kontaktu ust z olejem. Na filmie nie ma pokazanych ruchów w górę i w dół wykonywanych na plecach, które są kluczowe dla masażu. Przy polaryzacji, masażystka dotyka lewej stopy i lewej dłoni, zamiast naprzemiennie: lewej stopy i prawej dłoni. Wskazuje to na brak zrozumienia uzdrawiania metodą polarity oraz medytacji spiralnej kończącej masaż. W sumie, film wprowadza w błąd i nie jest odpowiedni dla osób starających nauczyć się tego masażu, ani dla osób przygotowujących się do otrzymania tego masażu.
Dlatego też poprosiliśmy dystrybutora o wycofanie płyt dvd ze sprzedaży, na co się zgodził, ale niestety płyty są nadal dostępne.
Dziękujemy Wam za zwrócenie nam na to uwagi oraz dziękujemy tłumaczom, a w szczególności Agnieszce, która tłumaczyła dla dystrybutora, dzięki czemu osiągnęliśmy porozumienie w sprawie wycofania płyt z rynku. Z Pokojem, Miłością i Harmonią, na wszystkie sposoby, Alanandmary.

Thursday, 28 November 2013

Mary i Alan wylatują do Australii w sobotę

Mary i Alan wylatują z lotniska Okęcie w sobotę, 30 listopada. Można się z nimi pożegnać między godz. 11.00 a 12.00 na terminalu "Odloty". Do zobaczenia :-)

Monday, 25 November 2013

Kielce

Beloved one, our journey to Kielce was with beloved Edyta, our beautiful organiser of Wroclaw and we were met by Adam and Eva known as Kasia and Guildo who I believe have new names and that's their truth. They call us  mommy and daddy, their heart mommy and daddy and we are one consciously one and they took us to Marius, Magda and Oliwia and Lena our host family who care for us with absolute love and we love them all very much  and Alan did a beautiful massage course beautifully assisted by Adam who is a practitioner of PeLoHa, now a teacher and darling Eva organised a gathering in our darling Marius's yoga studio and we are so grateful to him for his generosity and love. Seven students and one Adam who became a teacher and a beautiful enjoyable connection was made by all.  Afterwards Alan all ways asks for feedback I have never heard such clear heart speak about the depth of their journey and their understanding of their awakening so so very beautiful to hear.   And I am heartened by such amazing happenings, all miracles, all beautiful. Then the gathering of around 50 plus Beloveds and so much laughter and love the world filled up with love and light and I heard about evolution from Beloveds and it was sooooo very very beautiful    So to my darling Adam and Eva and to my host family Mariusz and Magda and the beautiful girls and all those who helped in many many ways and to beloved Tomek who was our loving translator and to everyone at the gathering and so all who came we love you all very very much and if I have forgotten someone forgive me and know that I love you PeLoHa all ways with absolute love and gratitude maryandalan PeLoHa xxxx

* * *
Kochana jednio. Naszą podróż do Kielc odbyliśmy z ukochaną Edytą, naszą wspaniałą organizatorką z Wrocławia, a przywitali nas Adam i Ewa, znani jako Kasia i Guildo, którzy jak sądzę mają nowe imiona i taka jest ich prawda. Mówią na nas mama i tato - mama i tato od serca. Jesteśmy świadomie jednością. Zabrali nas do Mariusza, Magdy, Oliwii i Leny, naszej rodziny, która nas gościła i dbała o nas z ogromną miłością - bardzo ich wszystkich kochamy. Alan poprowadził wspaniały kurs masażu ze wspaniałą pomocą Adama, który jest masażystą PeLoHa, a obecnie nauczycielem, a kochana Ewa zorganizowała zgromadzenie w studio jogi naszego kochanego Mariusza. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za jego hojność i miłość. Było siedem uczestników i Adam, który został nauczycielem. Wszyscy nawiązali wspaniałe, pełne radości porozumienie. Po kursie Alan zawsze prosi o opinię, nigdy nie słyszałam takiego klarownego głosu serca o głębi ich podróży i zrozumieniu przebudzenia -  tak wspaniale było to słyszeć.  Raduję się tak cudownymi zdarzeniami - to same piękne cuda. Potem było zgromadzenie ponad 50 osób i tyle śmiechu i miłości, że świat napełnił się miłością i światłem, i usłyszałam od ukochanych o ewolucji, i to było takie przepiękne. A więc bardzo, bardzo kochamy Was wszystkich: kochanych Adama i Ewę, goszczącą nas rodzinę, Mariusza i Magdę, wspaniałe dziewczynki i wszystkich, którzy pomagali na wiele sposobów, kochanego Tomka, który był naszym pełnym miłości tłumaczem oraz wszystkich na zgromadzeniu,  a jeżeli kogoś pominęłam, wybaczcie mi i wiedzcie, że Was kocham. PeLoHa na wszystkie sposoby, z nieskończoną miłością i wdzięcznością Maryandalan PeLoHa (całusy).
Friday, 22 November 2013

WROCŁAWBELOVED ONE THAT WE BE  WE HAVE COMPLETED OUR LAST OF THE 3 GATHERINGS IN WROCLAW HOME OF MY FATHERS BIRTH AND BEAUTIFUL THINGS HAPPENED  WE ARRIVED TO BE GREETED BY OUR LOVING ORGANISER EDYTA AND WE ARE IN LOVE AND GRATITUDE FOR ALL HER ENDEAVOURS AND ALL HER LOVE AND TO AGNIESZKA A BEAUTIFUL BEING AND WE WORKED FROM HER CENTRE AND THEN WERE HOSTED BY IRMINA WITH GREAT LOVE AND MET HER FAMILY YOUNG PEOPLE FULL OF LOVE XXXX AND WE MET AND MY DARLING MASSAGED SO MANY AS WELL AS A MASSAGE COURSE FROM MEMORY 4 AND IN ALL HAD A MOST WONDROUS MEETING AND FILLED THE NOT BUILDING SO WE NOW CALL IT THE CAN BUILDING AND TO MY DARLING EDYTA AND ALL WHO HELPED TRANSLATORS AND SO SO MANY OTHERS AND A SPECIAL THANKS TO NICOLAS THE COMPOSER SO MANY TO THANK PLEASE KNOW WE LOVE YOU ALL  AND ONE LITTLE STORY AS MOST OF YOU KNOW MY FATHERS BIRTHPLACE IS BRESLAU NOW WROCLAW AND I KNOW AND BELIEVE HE BROUGHT US HERE AND MY FATHER NEVER GAVE HIS REAL SURNAME BECAUSE THERE WAS NO SUCH SURNAME HERE AND FROM WHERE HE IS NOW I LEARNT MORE THAT IN THE WORLD   AND FOR ME DETAILS TRULY DIDN'T MATTER AND THEN A MAN CAME TO SEE ME AND I LOOKED INTO HIS EYES AND SAID YOU HAVE MY FATHERS EYES THE WORDS WERE THERE AND HE SURELY DID   AND I SAID WHY DID YOU COME AND HE SAID I SAW YOU ON TV AND SOMETHING HAPPENED I CRIED AND CRIED TEARS OF JOY LIKE I HAVE RECONNECTED WITH YOU   I DONT KNOW THIS MAN'S SURNAME IT DOENT MATTER FOR ME IT WAS A BLESSED CLOSURE AND COMPLETION THAT THE TRUTH I HAD ALL WAYS KNOWN WAS THAT MY FATHER WAS INDEED BORN IN WROCLAW   AND I NEVER RESEARCHED BECAUSE IN MY HEART I DECIDED EVERYWHERE I WAS IN POLAND WAS MY FAMILY AND SO BE IT IN LOVE AND GRATIUDE ALL WAYS MARYANDALAN PELOHA IS LIVED CONSCIOUSLY NOW XX


* * *
Kochana Jednio, którą bądźmy. Zakończyliśmy ostatnie, trzecie spotkanie we Wrocławiu - mieście urodzenia mojego ojca. Działy się wspaniałe rzeczy. Zostaliśmy powitani przez naszą kochającą organizatorkę, Edytę, i jesteśmy pełni miłości i wdzięczności za jej wszystkie wysiłki i za jej całą miłość. Dziękujemy też Agnieszce, wspaniałej istocie, w której ośrodku pracowaliśmy. Potem z wielką miłością gościła nas Irmina, poznaliśmy jej rodzinę - młodych ludzi pełnych miłości (całusy). Było wiele spotkań indywidualnych, a Kochany Alan wymasował wiele osób. Odbył się również kurs masażu, o ile pamiętam dla czterech osób. Odbyło się również najcudowniejsze spotkanie, zapełniliśmy salę w budynku "NOT" (po angielsku "NIE"), więc teraz możemy nazywać ten budynek "MOC". Dziękuję również drogiej Edycie i wszystkim, którzy pomagali, tłumaczom, i tak wielu innym, oraz specjalne podziękowania dla Nicolasa, kompozytora. Jest tyle osób, którym należą się podziękowania. Wiedzcie, że wszystkich Was kochamy.

A teraz krótka historia: 
Jak większość z Was wie, mój ojciec urodził się w Breslau (obecnie jest to Wrocław). Wiem i jestem przekonana, że to on nas tutaj sprowadził. Mój ojciec nie podał prawdziwego nazwiska, ponieważ tutaj nie było takiego nazwiska. Z miejsca, w którym teraz jest, dowiedziałam się więcej, niż w tym świecie. Dla mnie szczegóły nie są naprawdę istotne. Na spotkanie ze mną przyszedł mężczyzna, spojrzałam mu w oczy i powiedziałam: "Masz oczy mojego ojca!" i rzeczywiście tak było. Spytałam, po co przyszedł, a on odpowiedział: "Widziałem Cię w telewizji i coś się stało. Ze szczęścia płynęły mi łzy, jakbym się z Tobą znowu spotkał." Nie wiem, jak ten człowiek miał na nazwisko, ale dla mnie to nie jest ważne. To było błogosławione zamknięcie i potwierdzenie prawdy, którą zawsze znałam, że mój ojciec naprawdę urodził się we Wrocławiu. Nigdy tego nie badałam, ponieważ w moim sercu zdecydowałam, że gdziekolwiek jestem w Polsce, tam jest moja rodzina i niech tak będzie. W miłości i wdzięczności, zawsze i na wszystkie sposoby, MARYANDALAN ŻYJEMY ŚWIADOMIE W PELOHA JUŻ TERAZ (całusy)

 


 

Tuesday, 19 November 2013

Łódź

Mary i Alan spędzili w Łodzi tylko trzy dni, ale to były naprawdę piękne i owocne chwile. Jak widać zmieściło sie około 50 osób, choć mieszkanie jeszcze nie "pękało w szwach". Jeszcze było spotkanie w Gęsim Puchu na pysznym obiedzie, a później podróż do Krakowa do Małgosi i Marka. PeLoHa dla wszystkich. Magda i Michał

Więcej zdjęć tutaj

Sunday, 10 November 2013


Serdecznie zapraszamy na kurs masażu i masaże PeLoHa oraz sesje indywidualne z Mary we Wrocławiu!
Kurs masażu PeLoHa prowadzony przez Alana odbędzie się we Wrocławiu w dniach 14, 15 i 17 listopada. Początek o godz. 17.00 w czwartek.
Na masaże PeLoHa wykonywane przez Alana można się zapisywać w dniach 14 i 18 listopada.
Spotkania indywidualne z Mary są możliwe w dniach 14, 15, 17 i 18 listopada.
14 listopada (czwartek) o 18.00 zapraszamy na kameralne spotkanie z Mary w Nalandzie przy pl. Kościuszki 12 we Wrocławiu.

Wszelkie informacje oraz zapisy:
Edyta Borzymowska
email: 2013@5wymiar.com, tel. 725 29 21 21

I oczywiście gorąco zapraszamy na nasze najważniejsze spotkanie: "ŚWIADOMOŚĆ JEDNOŚCI" 16 listopada o 11.00!
Kochani! Gościnny Wrocław z radością czeka na Was:) Duża i piękna sala w samym centrum miasta pomieści i obejmie wszystkie chętne serca! 

Wrocław - miasto, które dla Mary ma osobiste znaczenie - to miejsce już niestety ostatniego spotkania z trzech zaplanowanych w największych miastach Polski.

Mamy niepowtarzalną okazję, aby spotkać się z Mary i Alanem na zakończenie ich niezwykłej polskiej podróży...

To będą z pewnością ważne i wzruszające chwile oraz cudowny czas BYCIA RAZEM W JEDNOŚCI.

Z serca wszystkich zapraszam! Y


Edyta
KrakówWięcej zdjęć ze spotkania w Krakowie tutaj


Beloved one that we are consciously now   My darling and I had a very joyfull day yesterday in the Krakov gatherings   It feels that the rooms obtained by our beloved organisers are exactly the size required for the day great intuition both at Warsaw and Krakow by our beloved organisers    Yesterday around 150 people came and now I would like to say thank you for your generosity both in Warsaw and Krakow our costs were covered and many helped on the days so our gratitude and love to all   The organisers the translarors and the Beloveds who came our gratitude and love.  Also the day before the gathering I believe Jarek came and said I bring you a song you may like it well of course it was on his phone and for the next minutes I was transfixed to the video and the words are exactly what I speak about all the time so I asked straight away can I have this for the opening and closing of the gathering 1/2 in the begining and 1/2 in the end.  And then beautiful  Basia sang Una Paloma Blanca beautifully and then Marek played the beautiful crystal bowls and then at the going home time hug time Somewhere over the rainbow.  And the beautiful composer Nicolas or Mikolaj played his beautiful composition Green Light composed for Krakow by Nicolas and it was so beautiufl we are blessed to have such a gentle beautiufl being who brings music straight from his heart to our hearts.  In Wroclaw I will ask if its possible not to applaud I know it an old habit or tradition and for this self for many many years I have not because music is a gift especially when it is he first time it has been played to anyone and so we were given this  beautiful gift yesterday and we love you Nicolas and thank you.  If you want to receive this gift look at the links and please support your own composers it is high time as the beautiful Polish saying  high time  ha ha ha. Beloveds we love you so.  And so for the gatherings that have been we are in love and gratitude and for all the love and light we are and now even more consiousness around our Divine Oneness   As all ways in love and gratitude for my darling Pawel for placing and translation we love you darling.   PeLoHa is and we simply live the love now.


Linki do informacji o Nicolas Dominique i do jego muzyki:

http://www.youtube.com/user/niklasshepherd

http://nicolasdominique.bandcamp.com/

Golden Light http://www.youtube.com/watch?v=i7v-NX-AWIo

Link do płyty: http://nicolasdominique.bandcamp.com/album/three-lights

Kochana Jednio, którą świadomie jesteśmy. Mój kochany i ja spędziliśmy wczoraj radosny dzień na spotkaniach w Krakowie. Sale zarezerwowane przez naszych kochanych organizatorów w Warszawie i Krakowie były idealnej wielkości - co za ogromna intuicja! Wczoraj przyszło około 150 osób i chciałabym Wam podziękować za waszą hojność. Zarówno w Warszawie i Krakowie koszty się zwróciły, więc jesteśmy bardzo wdzięczni i pozdrawiamy wszystkich: organizatorów, tłumaczy i Ukochanych, którzy przyszli. Również dzień przed spotkaniem, chyba Jarek przyszedł i powiedział "Przyniosę piosenkę, może Ci się spodoba". Oczywiście się zgodziłam, była nagrana w telefonie, i przez kilka następnych minut byłam oczarowana filmem, a słowa potwierdzały dokładnie to, o czym cały czas mówię. Więc od razu spytałam, czy możemy to zagrać na otwarcie i zamknięcie spotkania? Pół na początku i pół na końcu? Potem wspaniała Basia zaśpiewała pięknie "Una Paloma Blanca", Marek zagrał na wspaniałych kryształowych misach, a potem w czasie pożegnania i uścisków"Somewhere over the rainbow".  A wspaniały kompozytor Nicolas, czyli Mikołaj, zagrał piękną, własną kompozycję "Green Light" skomponowaną dla Krakowa. Była tak piękna! Mamy tyle szczęścia, że mamy tak delikatną, piękną istotę, która przekazuję muzykę prosto z własnego serca do naszych serc. We Wrocławiu spytam, czy jest możliwe, aby nie klaskać. Wiem, że to stary zwyczaj czy tradycja, ale od wielu lat nie klaszczę ponieważ muzyka to dar, zwłaszcza kiedy jest grana publicznie po raz pierwszy. Tak więc wczoraj otrzymaliśmy ten wspaniały dar - kochamy Cię Mikołaju i dziękujemy Ci.  Jeżeli chcecie otrzymać ten dar, sprawdźcie linki powyżej. I proszę Was, wspierajcie polskich kompozytorów, już najwyższy czas, jak to mówią wspaniali Polacy (śmiech). Kochani, tak bardzo was kochamy. Jesteśmy pełni miłości i wdzięczności za spotkania, które się już odbyły, oraz za miłość i światło, którym jesteśmy i za jeszcze większą świadomość naszej Boskiej Jedni. Jak zawsze, przekazuję wyrazy miłości i wdzięczności dla Pawła za wpisy i tłumaczenia, kochamy Cię kochany.  PeLoHa jest, a my po prostu żyjemy miłością teraz.


"Imagine" Johna Lennona z polskimi napisami
Kraków

Beloved One we are with Beloveds in Krakow after an easy journey with Marek and Magda after being with Magda and Michal the last days. The new heart speak this morning here with our darling Marek and Malgosia is that from the 20th to the 24th we are with Adam and Ewa (also known as Guido and Kasia) and Mariusz and Magda and girls in Kielce and then the next heart speak is the next days with my George and Danuta for Alan to do massage course and so be it. Then we will be just a couple of days of quiet and then Australia and we shall see, shall we go to Australia or shall Poland be where we make our nest or shall we ascend to the new world. All possibilities are there and our divine power is limitless.  Thank you to my darling Pawel for his joyfull placing of the words in both languages and so be it love love love xxxx we love the oneness of being PeLoHa is and is lived consciously now Maryandalan.


* * *

Kochana Jednio. Jesteśmy w Krakowie po bezproblemowej podróży z Markiem i Magdą po pobycie u Magdy i Michała w Łodzi. Nowy, poranny głos serca u ukochanych Marka i Małgosi jest taki, że od 20 do 24 listopada jesteśmy u Adama i Ewy (znanych również jako Guido i Kasia) oraz Mariusza i Magdy i dziewczynek w Kielcach, a następnie kilka dni u Jerzego i Danusi na kurs masażu Alana, i niech tak będzie. Potem będzie kilka spokojnych dni, a potem Australia. Zobaczymy, czy polecimy do Australii, czy uwijemy gniazdo w Polsce, czy też wzniesiemy się do nowego świata. Wszystkie możliwości są otwarte, a nasza boska moc jest nieograniczona. Dziękujemy Pawłowi za pełne radości umieszczanie moich słów w obu językach, i niech tak będzie. Miłość, miłość, całusy. Kochamy Jedność bycia. PeLoHa jest, żyjemy nią świadomie teraz. Maryandalan.


Kontakt do organizatorów kursu masażu z Alanem w Warszawie:
Danuta i Jerzy Adamczykowie, 
email: manawa@manawa.pl, tel. 502782976; 502256669, www.manawa.pl