Tuesday, 24 July 2018


Dear All,  I just found this picture of the banner that is on the way to you, taken with Melody and Guido.  They live in Kielce.     I am still waiting for the video of Mary's Celebration to become available - should be soon.
     PeLoHa,  Almar

Kochani,  Właśnie znalazłem to zdjęcie flagi PeLoHa, która jest w drodze do was, na zdjęciu z Melody i Guido, którzy mieszkają w Kielcach.     Nadal czekam na video z uroczystości Mary, powinno być wkrótce dostępne.
    PeLoHa,  Almar


Monday, 16 July 2018

 Dear All,   PeLoHa!   Another day to be enjoyed with gratitude.   Almar

Kochani,  PeLoHa!   Kolejny dzień by się nim cieszyć z wdzięcznością.     Almar
Wednesday, 4 July 2018


Dear All,   Happy to report that I returned safely to Christine St today after 4,000 km round trip.   Now time to answer the correspondence!
   PeLoHa, DaandM


Kochani Wszyscy,   Szczęśliwy przekazuję że wróciłem dzisiaj bezpiecznie na Christine St po 4000 km wycieczce. Teraz czas odpowiedzieć na korespondencję!
  PeLoHa, DaandMTuesday, 3 July 2018


Dear All,   Left  Neesies early this morning, drove to Tenterfield in fog and light rain, then sunshine to Tamworth, then through drought country to Coonabarabran, detoured through the warrumbungle National Park, and 900 km later arrived at Peak Hill for a well earned rest.   Trouble-free motoring, with lots of gratitude.   PeLoHa,  daandM


Kochani Wszyscy,   Wyjechałem od Neesie wcześnie dziś rano, pojechałem do Tenterfield we mgle i lekkim deszczu, następnie słońce do Tamworth, potem poprzez suszę do Coonabarabran, objazdem przez Warrumbungle National Park i 900 km później dotarłem do Peak Hill na całkowicie zasłużony odpoczynek.  Bez żadnych problemów z samochodem, z dużą wdzięcznością. PeLoHa, daandM