Tuesday, 8 January 2019

More farm photos:

1 carrots needing more weeding - tomatoes and onions on the right
2 carrots looking the other direction
3 closer look at tomatoes
4 tomatoes in the other direction
  First picking of cucumbers today, plus Zucchini
 that’s it for now.   All certified Biodynamic.   PeLoHa,   Alan

Więcej zdjęć z farmy:

Pierwsze zdjęcie- marchewki, które potrzebują jeszcze pielenia, pomidory i cebule po prawej stronie,
Drugie- spojrzenie na marchewki z innej strony
Trzecie- bliższe spojrzenie na pomidory
Czwarte- pomidory z innej strony.
Pierwsze zbieranie ogórków dzisiaj, oraz cukinii. Wszystko jest biodynamiczne certyfikowane.
To tyle teraz.    PeLoHa,    Alan


Monday, 7 January 2019

Farm photos:
Cider apples, sweet corn, kiwifruit in background.2nd closer up, with Zucchini below the corn.
3 below the Zucchini, squash, then potatoes and beans.
4 another row with eggplant and kale, and carrots in the foreground.
 More coming


Zdjęcia z farmy:
Pierwsze zdjęcie -jabłka na cydr, słodka kukurydza, owoce kiwi w tle, drugie to zbliżenie do cukinii poniżej kukurydzy.
Trzecie- poniżej cukinii kabaczek, następnie ziemniaki i fasola.
Czwarte- kolejny rząd z bakłażanem i jarmużem, marchew na pierwszym planie.
Więcej niebawem.
Sunday, 6 January 2019

More pictures of the farm:

First some of the wild blackberries that need slashing;  more of them, partially cleared,  an echidna trying to hide;  part of the rhubarb patch;  and Athena the cat.
  That’s it for now,   PeLoHa,   Alan


Najpierw trochę jeżyn, którym potrzeba przycięcia, więcej gałęzi jeżyn  częściowo usuniętych, następnie australijska kolczatka, która próbuje się schować, część poletka z rabarbarem, oraz kotka Athena.
To wszystko teraz,   PeLoHa,  Alan


Friday, 4 January 2019

The pictures of the Kiwifruit farm:

First the fruit developing on the vines, still a couple of months to harvest time;  next a view from the dining table to the back decking, shaded by a huge  oak tree;  third a view from the front door towards the tractor shed, with a linden tree in blossom on the right, covered with bees.  More to follow.


Najpierw owoc rozwijający się na winoroślach,nadal kilka miesięcy do pory żniw , następnie widok ze stołu jadalni do odeskowania w tyle w cieniu ogromnego dębu, trzecie to widok z drzwi frontowych w kierunku szopy z ciągnikiem wraz z kwitnącą lipą po prawej stronie pełną pszczół . Więcej wkrótce.

Tuesday, 1 January 2019

Dear Ones, thank you for your love and good wishes.   I am enjoying 10 days of caring for a friend’s  Kiwi fruit farm while they holiday.  One cat, twelve chickens, and lots of plants to water, plus some carpentry work, all enjoyable.
  May your New Year resolutions all come to fruition!   PeLoHa,   Alan

Kochani, dziękuję za waszą miłość i dobre życzenia.   Cieszy mnie 10 dni zajmowania się farmą owoców kiwi przyjaciół podczas gdy są oni na wakacjach. Jeden kot, dwanaście kurczaków, mnóstwo roślin do podlewania, do tego niewielkie prace stolarskie, wszystko przyjemne.
By wasze Noworoczne postanowienia w całości się spełniały!   PeLoHa,  Alan