Wednesday, 18 September 2019

Kochani, dostałem właśnie informację, że uroczystość celebracji życia Alana odbyła się dzisiaj (środa, 18.09.2019) o godz. 10 rano czasu australijskiego (czyli o 2 nad ranem czasu polskiego).
Peloha,
P.


Sunday, 8 September 2019

Kochani, więcej informacji od Alidy:

Alan odszedł w środę, 4 września, około godz. 17 czasu australijskiego. Był w ogrodzie i stracił przytomność idąc dróżką w stronę domu ze swoją najbliższą sąsiadką Angie. Angie wezwała pogotowie, ale nie udało się go uratować (jak wiecie z poprzedniego maila, nie chciałby tego). Ponieważ Alan odszedł niespodziewanie, jego ciało musiało być przewiezione do koronera. Na tym etapie nie mamy terminu uroczystości pogrzebowej. Dam znać, jak tylko będę miała informacje na ten temat.

Pozdrawiam wszystkich
Alida z rodziną z Australii


More info from Alida:
Alan passed on Wednesday 4.09.19 at approx 5pm Australian time. He was in the garden collapsed while walking up the path back to the house with his next door neighbor Angie, she called another neighbor and the ambulance however he could not be revived
 ( as you know from his previous email this would have been his wish anyway).
As Alan has passed unexpectedly he had to be taken to the coroner so at this stage we do not have a date for the service. I will email you as soon as we have arrangement details. 
Love to you all
Alida and the Australian family. 

Saturday, 7 September 2019

Kochani, wczoraj dostałem bardzo, bardzo smutną wiadomość, że odszedł Alan. Na razie nie mam żadnych innych informacji. W grudniu zeszłego roku, będąc w pełni zdrowia, wyraził życzenie, aby po śmierci jego ciało zostało spopielone i o ile to możliwe rozsypane w tym samym miejscu, w którym rozsypano prochy Mary. Alan prosił również, aby nie pogrążać się w żałobie, ale wyrażać wdzięczność za jego pełne miłości, błogosławione, życie.

Jak tylko będę miał dalsze wiadomości dam znać tą drogą.
PeLoHa
PawełWednesday, 21 August 2019

Dear All,  Thank you for the love you send.   We have been enjoying a cold, wet winter, with lots of quiet time by the fire.   The wild parrots enjoy extra feeds.   I still enjoy daily swims at the local heated pool, and yoga.   I did get one two hour bike ride in recently during a lull in the weather, but that is rare.
  PeLoHa to you,  Alan


Kochani Wszyscy, Dziękuję za miłość którą wysyłacie. Cieszymy się zimną, mokrą zimą z mnóstwem spokojnego czasu przy kominku. Dzikie papugi lubią dodatkowe porcje jedzenia. Nadal cieszy mnie codzienne pływanie w tutejszym podgrzewanym basenie i joga. Udało mi się wyruszyć na jedną dwugodzinną przejażdżkę rowerem ostatnio w czasie uspokojenia się  pogody co jednak jest rzadkością.
PeLoHa dla was,  AlanSunday, 21 July 2019


Dear  All,   Yesterday I put in a couple of hours splitting and stacking the wood we collected from the roadside two days previously. 15 minutes after I left this tree fell right where I had been parked.    A branch landed on the shed roof and dented it without further damage, so we are certainly well looked after.
  I was woken this morning by the sound of an exploding gas bottle, and found a house over the road on fire - rang 000 and they said it was in the next street and the Brigade was on its way.  There was a gale force wind blowing and our house downwind, so even though two big trees caught fire and the house was totally destroyed they managed to prevent it spreading.   There was no ambulance, so presumably no one was home at the time.   Exciting times we live in!    PeLoHa,   Alan


Kochani Wszyscy, Wczoraj przeznaczyłem parę godzin na rozdzielanie na części i układanie na stos drewna, które zebraliśmy z pobocza dróg dwa dni wcześniej. 15 minut po moim wyjeździe to drzewo upadło w miejsce gdzie parkowałem. Gałąź wylądowała na dachu szopy i przygniotła ją bez dalszych szkód, więc z pewnością jesteśmy pod dobrą opieką.
Dziś rano obudził mnie dźwięk wybuchającej butli z gazem, dostrzegłem, że dom nieopodal jest w ogniu-zadzwoniłem po straż, powiedziano mi że to na ulicy obok i że straż pożarna jest w drodze. Wiał bardzo silny wiatr, a nasz dom stoi po stronie nawietrznej, więc pomimo, że dwa duże drzewa zajął ogień i tamten dom został całkowicie zniszczony udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się  ognia. Karetki nie było, więc prawdopodobnie nikogo nie było w domu w tym czasie.              Żyjemy w ekscytujących czasach!    PeLoHa, Alan

             


Friday, 12 July 2019

Dear All,  Sorry not to have written for a while - I spent two weeks caring for house pets while friends travelled.   It was at Phillip island at a time when whales are moving North, so I did a lot of coastal walks, and even took a half day whale-watching cruise.  Saw one young humpback and dolphins, seals and lots of birds.  There are many conservation parks for migratory birds from around the world.   Used the bike one wind-free day, and pampered myself with a couple of massages, so now am back home refreshed.
   PeLoHa,   Alan

Kochani Wszyscy,  Przepraszam, że nie pisałem przez jakiś czas- spędziłem dwa tygodnie zajmując się zwierzętami domowymi przyjaciół podczas ich podróży.   To na wyspie Philipa w czasie gdy  wieloryby przemieszczają się na północ spacerowałem wielokrotnie wzdłuż wybrzeża, wyruszyłem nawet w kilkugodzinny rejs by obserwować wieloryby. Widziałem jednego młodego humbaka i delfiny, foki i mnóstwo ptaków. Jest wiele parków rezerwatów przyrody dla ptaków migrujących z całego świata. Używałem  roweru w bezwietrzny dzień i dogadzałem sobie kilkoma masażami, więc teraz z powrotem w domu jestem zregenerowany.
PeLoHa,    Alan


Thursday, 20 June 2019

Dear All,   Happy to report that today I finished pruning one section of the orchard at Beenak Farm, as usual without rain though it rained again on the drive home - still being well looked after!   The picture was taken yesterday, now the bottom of the row is finished.   PeLoHa,   Alan


Kochani Wszyscy,  Z radością informuję, że dzisiaj zakończyłem przycinanie jednego odcinka sadu na farmie Beenak, jak zazwyczaj bez deszczu choć padało ponownie w czasie jazdy do domu - nadal jestem pod dobrą opieką!  Zdjęcie zostało zrobione wczoraj , obecnie skończony
 dół rzędu.  PeLoHa, Alan