Friday, 30 November 2018

Dear ones, just sharing -

  I am becoming more sensitive to my surroundings,
  I am becoming more aware of my feelings,
  I am becoming more alert,
  I am becoming more open-hearted and loving,
  I am becoming more grateful,
  I am becoming more joyful,
  and so it is.

  PeLoHa,   Alan

P.S.  picture from yesterday’s ride.


Kochani, przekazuję po prostu:

Staję się wrażliwszy na swoje otoczenie
Staję się bardziej świadomy swoich uczuć
Staję się bardziej uważny
Otwieram swoje serce więcej i kocham bardziej
Staję się bardziej wdzięcznym
Staję się radośniejszy
I tak jest.

 PeLoHa,    Alan

P.S. zdjęcie z wczorajszej przejażdżkiSunday, 18 November 2018

Dear ones,   When the opportunity arises I collect broken toys and rebuild them.   Here are some recent examples - the barrow is a combination of two broken thrown out ones, the pusher and teddy cost $3 and needed a good clean and spot of paint, and the dump truck cost nothing and needed some panel beating, rust removal and more paint.
   It is good recycling, keeps the children happy and me out of mischief.   PeLoHa,   Alan


Kochani,  Kiedy pojawia się okazja zbieram zepsute zabawki i naprawiam je. Oto kilka ostatnich przykładów - taczka to połączenie dwóch wyrzuconych, wózek i miś kosztowały 3 dolary i potrzeba było je dobrze wyczyścić i pomalować trochę, wywrotka nic nie kosztowała, potrzeba było jedynie wyklepać panel ,usunąć rdzę i trochę pomalować.
To dobry recykling, dzieci są szczęśliwe a ja z dala od złych uczynków.   PeLoHa,   Alan

Sunday, 4 November 2018

Dear All,   A friend just shared pictures of her garden in Adelaide, so here are some of our garden today, which I sent back.   PeLoHa,   Alan

Drodzy Wszyscy,  Przyjaciółka przekazała zdjęcia jej ogrodu w Adelaide, więc oto kilka zdjęć naszego ogrodu dzisiaj, które przesłałem w odpowiedzi.   PeLoHa,    AlanFriday, 2 November 2018

Dear All,   The time has come to free Mary from Soul ties that hinder her next steps, which are to complete purification and return to earthly incarnation soon.   We will always retain our spiritual connection but at this stage I will no longer hold her back by the name Almar, using instead Alan, Da, Alpal, Alfie, or whatever suits you.
  PeLoHa,   Alan


Drodzy Wszyscy,    Nadszedł czas by uwolnić Mary z więzów Duszy, które zatrzymują jej kolejne kroki, którymi są dopełnienie oczyszczenia i powrót do ziemskiego wcielenia wkrótce.  Będziemy zawsze utrzymywać nasze duchowe połączenie jednak na tym etapie nie będę jej dłużej zatrzymywał imieniem Almar używając zamiast tego Alan, Da, Alpal, Alfie, lub cokolwiek wam pasuje.
  PeLoHa,  Alan