Tuesday, 1 January 2019

Dear Ones, thank you for your love and good wishes.   I am enjoying 10 days of caring for a friend’s  Kiwi fruit farm while they holiday.  One cat, twelve chickens, and lots of plants to water, plus some carpentry work, all enjoyable.
  May your New Year resolutions all come to fruition!   PeLoHa,   Alan

Kochani, dziękuję za waszą miłość i dobre życzenia.   Cieszy mnie 10 dni zajmowania się farmą owoców kiwi przyjaciół podczas gdy są oni na wakacjach. Jeden kot, dwanaście kurczaków, mnóstwo roślin do podlewania, do tego niewielkie prace stolarskie, wszystko przyjemne.
By wasze Noworoczne postanowienia w całości się spełniały!   PeLoHa,  Alan

No comments:

Post a Comment