Friday, 4 January 2019

The pictures of the Kiwifruit farm:

First the fruit developing on the vines, still a couple of months to harvest time;  next a view from the dining table to the back decking, shaded by a huge  oak tree;  third a view from the front door towards the tractor shed, with a linden tree in blossom on the right, covered with bees.  More to follow.


Najpierw owoc rozwijający się na winoroślach,nadal kilka miesięcy do pory żniw , następnie widok ze stołu jadalni do odeskowania w tyle w cieniu ogromnego dębu, trzecie to widok z drzwi frontowych w kierunku szopy z ciągnikiem wraz z kwitnącą lipą po prawej stronie pełną pszczół . Więcej wkrótce.

No comments:

Post a Comment