Tuesday, 8 January 2019

More farm photos:

1 carrots needing more weeding - tomatoes and onions on the right
2 carrots looking the other direction
3 closer look at tomatoes
4 tomatoes in the other direction
  First picking of cucumbers today, plus Zucchini
 that’s it for now.   All certified Biodynamic.   PeLoHa,   Alan

Więcej zdjęć z farmy:

Pierwsze zdjęcie- marchewki, które potrzebują jeszcze pielenia, pomidory i cebule po prawej stronie,
Drugie- spojrzenie na marchewki z innej strony
Trzecie- bliższe spojrzenie na pomidory
Czwarte- pomidory z innej strony.
Pierwsze zbieranie ogórków dzisiaj, oraz cukinii. Wszystko jest biodynamiczne certyfikowane.
To tyle teraz.    PeLoHa,    Alan


No comments:

Post a Comment